Våra förorter

Brottsligheten i Stockholms förorter blir allt mer synlig inom media. Perspektivet blir nästan alltid att brotten fortsätter. Politikerna gör inte tillräckligt. Att en grundorsak till brottsligheten bottnar i socioekonomiska faktorer.

 

För några dagar sedan mördades två bröder i ett caféteria i Stockholms förorten Rinkeby. Några dagar innan hade samordningsministern Ibrahim Baylan varit i närområdet och utlovat att en samordnare skulle tillsättas. Samordnaren ska arbeta för att minska samhällsklyftorna.

 

Liknande artiklar har man kunnat läsa de föregående åren. Gör man ingenting så kommer man fortsätta läsa liknande artiklar även nästa år och året därefter…..

De viktigaste åtgärden man ska göra är att insatserna ska komma så tidigt som möjligt innan det är försent. Åtgärderna idag är mer förebyggande än främjande. Förebyggande åtgärder är insatser där det redan finns en större risk/sannolikhet för att en person ska råka illa ut. Medan en främjande åtgärd kommer långt innan risken finns för att råka illa ut. En del kommuner har fritidsgårdar som arbetar utifrån förebyggande åtgärder. Man väljer att ha ledare som har erfarenhet av kriminalitet. Är en sådan plats lämplig för alla? Hade man arbetat främjande så hade man tillgodosett platserna med förebilder som man kan se upp till.

 

Skolan är ett annat område där man kan arbeta främjande. Vill man göra en investering i Stockholms förorter där man kan utvinna stora framgångar så ser man till att de bästa lärarna hamnar i de skolorna. Rektorn måste vara eldsjälar där personlig lämplighet betyder mycket. Jag tror att det är ganska vanligt med rektorsutbyte i skolorna. Det blir ingen kontinuitet. Det visar att man har haft en dålig rekryteringsprocess. Skolorna i förorten kryllar av barn och ungdomar som är motiverad och drömmer om en fin framtid. När vi inte ger de tillräckligt med resurser så bidrar vi till att förstöra deras framtid.

 

Idrott och kultur är ett tredje område. Så länge man idrottar eller håller på med kulturaktivitet så håller man sig borta från missbruk och kriminalitet. Det är idag svårt att behålla äldre ungdomar inom idrotten. Men med större resurser kan man behålla fler inom idrotten. Det borde finnas fler idrottsmöjligheter. Kultur är berikande och utvecklande som oftast nedprioriteras i synnerhet i just dessa områden.

 

Det finns säkert mycket mer man kan göra. Och varje lösning kanske inte funkar överallt. Men en grundtanke bör vara att arbeta mer främjande än förebyggande. Insatser som görs förebyggande har inte lika bra effekt som främjande arbeten.