Valresultat (Botkyrka) kommun, Landsting (Stockholm) och Riksdag

Intresset för valet är olika. En del tycker att det pratas alldeles för lite medan andra tycker att det är överflöd med politiksnack. Jag är ingen expert på politik och följer inte opinionen mycket mer än vad en vanlig medborgare gör nu under valår. Med den lilla erfarenhet tycker jag ändå det vore kul att göra några gissningar om hur valet i Sverige kan sluta i år.

Vi börjar med Botkyrka kommun. Botkyrka kommun vill få fler politiker i kommunfullmäktige. Man vill öka representationen och skapa möjlighet för att fler ska engagera sig. Personligen tycker jag inte att det är en bra idé. Det betyder ökade kostnader samtidigt som jag tror att intresset för politiken minskar. Genom att öka antalet ledamöter ökar inte intresset, eller viljan av att bli mer engagerad inom politiken.

 

Botkyrka kommun

Valvinnare jämfört med förra mandatperioden kommer att vara Sverigedemokraterna och Centerpartiet. Majoriteten kommer att bildas mellan: S+V+MP. Kan det bli någon skräll? Sannolikheten är inte så stor. Men Sverigedemokraterna skulle kunna komma upp till 10 procentgränsen. Och skulle S/V/MP samtidigt få lägre procent än antagandet så skulle det innebära att S+V+MP få svårt att få majoritet i Kommunfullmäktige. Då tror jag att Centerpartiet skulle göra en överenskommelse med majoriteten (S+V+MP) för att minska Sverigedemokraternas inflytande.

 

Stockholms Län – Landstinget

Det kommer att bli svårt i landstinget att bilda majoritet. Majoriteten kommer att vara en mix av alliansen och de rödgröna. Jag tror att Miljöpartiet kommer att ingå i en överenskommelse med alliansen denna gång för att bilda majoritet i landstinget. Jag har svårt att se någon annan lösning.

 

Riksdagen

I Riksdagen kommer det vara svårt att för regeringen få ensam majoritet i riksdagen. Det måste finnas ett stödparti. Jag har även svårt att se en MP+S regering efter valet. Vi skulle kunna ha en liknande situation som nu men Vänsterpartiet skulle ta plats i regeringen istället för Miljöpartiet. Kan det bli någon skräll? Sannolikheten att Kristdemokraterna inte kommer upp till fyra procent spärren är relativt högt. Det skulle innebära en splittring av Alliansen och nya förhandlingar kan finans vad gäller samarbete med S+V+MP. Om Sverigedemokraterna samtidigt får betydligt högre procent och kristdemokraterna åker ur riksdagen så ser jag Centerpartiet som ett möjligt parti för att stötta en S+V+MP regering. För att detta ska vara genomförbart så förutsätter det att Centerpartiet är eniga om fråga internt i sitt eget parti.

 

Alla antagningar är min egen och bygger på hur jag själv tror att valet ska sluta.