Tankar om brott och straff

Tankar om brott och straff Bayram Uludag

Summary:

0%

User Rating: 5 (1 votes)

Jag har läst en rapport som MIKLO tillsammans med fryshuset har gjort. Rapporten tar upp de nya reformerna som alliansen vill genomföra inom brott och straff bland annat genom skärpta straff, avskaffa ungdomsrabatten och införande av kronvittnen. Man tar även upp vilka förebyggande arbeten man kan göra för att motverka brottslighet. Viktigt att notera är att det bara är 25 deltagare som man har intervjuat i rapporten och resultat kan därför inte generaliseras eller anses vara representativt för hela miljonprogrammet. Med intervjugrupper är det också vanligt med intervjuareffekt och gruppeffekt. Det vill säga att man påverkas av vad reseten av gruppen säger samt att man svarar på frågor utefter vad frågeställaren vill höra för svar. I det här fallet kan även den politiska färgen avspegla sig till hur man ställer sig till de nya förslagen som alliansen förespråkar.

 

När jag såg rapporten så var min första intryck att det ger en bild av att man har en vilja att diskutera dessa frågor i miljonprogrammet eftersom problemet är stort i miljonprogrammet. Det ger alltså en negativ bild som enligt mig inte stämmer. Men rapporten tar upp flera bra förslag och idéer också.

 

Förebyggande arbeten: Egentligen föredrar jag satsningar som görs främjande i skolan för att motverka att man hamnar i kriminella gäng. Här har man ett förslag som jag har förespråkat länge. Men efterlyser goda förebilder istället för Ex-kriminella. Goda förebilder ger hopp och inspirerar barnen. Andra förebyggande åtgärder ska sättas in så fort som möjligt, en avvikande skolnärvaro är en sådan sak. För att kunna lyckas med det måste lärarna vara mer uppmärksamma, fler vuxna måste vara närvarande i skolan och en bra föräldrasamverkan finnas i skolan.

 

Avskaffande av ungdomsrabatten: Syftet är delvis att kriminella gäng ska sluta använda sig av yngre personer för de grova brotten eftersom de yngre får lägre straff. Men risken med det är att man i så fall börjar rekrytera allt yngre personer, i det här fallet personer under 18. Sen är det svårt och veta om högre straff är en faktor för mindre brottslighet. Den korrelationen tycker jag inte att det finns.

 

En andra chans: Jag tycker inte att vi gör tillräckligt för att stötta personer som har avtjänat sin straff. Ganska ofta fortsätter man vara dömd även efter när man har avtjänat sin straff. Många har svårt att få ett jobb på grund av brottsregistret eller att man fortfarande har ett prick. Många har även stora skulder att betala, vilket gör att de lever på existensminimum. Vi vet också att läsa upp skolämnen har försvårats och antal platser är begränsade. Allt detta ökar risken för återfall in i kriminaliteten igen. För att varje person ska få en rimlig chans efter avtjänad straff ha en plan som man har bearbetat tillsammans innan man blir frisläppt och få det stöd de behöver efter att man har blivit frisläppt. Man ska även få hjälp att hitta bostad framförallt om man har missbruksproblem. Alla har rätt att få en andra chans. Om vi inte ger alla en rimlig andra chans ökar bara sannolikheten för återfall.

 

Länk till rapporten: http://www.miklo.se/tankaromstraff