Svåra tider för muslimer

Att ha olika bakgrund. Att ha olika erfarenheter anses ofta som något positivt. Men det tillämpas inte i verkligheten.

 

Jag följer den svenska utvecklingen med stor rädsla. Politikerna tillämpar assimileringspolitik samtidigt som man menar att man tar avstånd ifrån assimilering. Istället kallar man det fint för integration och inkludering.

 

I Botkyrka vill man förbjuda lokal till religiösa friskolor. Man insisterar på att kalla de för religiösa friskolor. När man egentligen vet att alla skolor följer läroplanen på samma sätt. Artikeln pekar direkt mot Gryningeskolan och menar att man inte kan göra något i detta fall eftersom skolan inte hyr någon lokal ifrån kommunen. Ordföranden för utbildningsnämnden menar att dessa skolor försvårar integration och lägger fokus på fel saker.

 

Jag är ganska trött på politiker som ska säga åt andra vad som är bäst för en. Är detta verkligen ett stort problem i Botkyrka eller handlar detta om något annat? Jag tror att det är den andra alternativen. Det pågår ett stort förtryck mot muslimer i Sverige. Ebba Busch Thor nyvarande ordförande för kristdemokraterna gick ut med att förbjuda offentliga böneutrop. Tidigare ordförande Göran Hägglund hade mer en positiv inställning och ansåg att det är en del av religionsutövningen. Jag kommer ihåg talet Ebba Busch Thor höll i almedalen förra året. Hon pratade väldigt mycket om svenska värderingar som hon kallade det för. Hon sa väldigt mycket om att förhindra radikala och extremister inom islam. Tyvärr får jag en allt mer känsla av att alla muslimer får en orättvis stämpel om att vara våldsbejakande bara för att man är muslim.

 

Tyvärr kommer den svenska politiken att fortsätta i denna riktning i många år framåt. De politiska partierna tävlar med SD när det gäller politik mot invandringen i synnerhet den muslimska invandringen, assimileringen, inkluderingen. Jag tror att det kommer i framtiden förbud mot sjal, omskärelse, moskeer, predikningar, böner, koran undervisning. Men… även om allt dessa skulle förbjudas så kommer en del fortsätta att inte gilla muslimer. Det ser jag på dagens utveckling. Ena stunden är det okej med böneutrop andra stunden ändrar man sig. Ena stunden tillåter man olika profil i skolorna andra srunden tillåter man inte det. Så kommer utvecklingen att gå. Det man har tillåtelse för idag och tycker att det är acceptabelt kommer att vara oacceptabelt imorgon.

 

Jag har jobbat och står väldigt mycket för människans fria vilja. Alla ska därför få leva som man själv vill. Vill jag be 5 gånger om dagen så ska jag få möjlighet att göra det. Samma respekt ska självklart även visas för alla oavsett religion, bakgrund osv.