Stockholms Historia – Del 1

Texten är inspirerad av boken ”Stockholms historia”, en bok skriven av Lars Ericson Wolke, utgiven 2016. Beskriver en utvecklingsperiod på 750 år. Stockholms historia har egentligen börjat bli intressant på 80-talet. Det är också så som man har börjat titta i olika riksarkiv och fått en tydligare bild av huvudstaden.

 

Stockholm blev huvudstad och utvecklades väldigt mycket under perioden 1600-1660. Stockholmiana som det hette förr. Johannes Messenius anses vara den första som riktigt beskrev Stockholms historia. Han var en modern renässansmänniska och stadsfånge anklagad för katolska sympatier i Kajaneborg i Finska Österbotten. Där skrev han ”En lustigh och trowärdig chrönika om Stockholm”. Men det har varit lite delade meningar om när Stockholm egentligen grundades, vilekt beror på att det är grundandet av slottet eller stadssamhället som bestämmer det. Det finns utgrävningar som gjordes mellan 1978-80-talet där man har fått mycket information om historien. Man tror att det redan vid 1000-talet fann någon typ av anläggning vid Norrström. Man har hittat en stadsmur som tros vara från 1200-talet. Trekronor som fortfarande används verkar vara daterad på 1100-talets slut. Men det föreligger fortfarande en osäkerhet om man kan kalla Stockholm som en stad eller inte. Det är på mitten av 1200-talet, under Birger Jarl´s tid som vunnit stora strider med stöd av tyskarna. Det är också bakgrunden till att många tyskar flyttar till Sverige då det utlovas goda villkorer. Stockholm börjar bli till en viktig handelsplats. Men det dröjer ända till 1436 då Stockholm benämns som huvudstad. Men en del hävdar att det var på 1600-talet som Stockholm blev till huvudstad. Eftersom innan Stockholm blev huvudstad så var den en ort.

 

Lite som namnen antyder så grundades Stockholm på vatten. Timmer = Stock och holme. Holmen är självfallet stadsholmen, alltså Gamla stan. Under medeltiden kallades området av köpmän för Holm, eller på latin Holmia. Det finns också en sägen säger att vikingarna år 1187 efter brända Sigtuna lät en stock flyta före sina båtar, och valde att bosätta sig där stocken flöt i land, alltså Stockholm. Självklart har det också haft betydelse i försvarssyfte för att förhindra angrepp in i mälardalen.

 

Stockholm utvecklades som en mötesplats för handel. En viktig period i Stockholms historia är 1600-talet, det kallas också för stormakstiden.
Men även industrialismen, i slutet av 1800- talet varit en viktig tidsperiod för Stockholms historia. Väldigt många personer flyttade från landsbygden till industristäderna, och däribland Stockholm. Det var också under den perioden som förorterna började växa fram. Men det var inte bara landsbygdspersoner som flyttade till staden. Även köpmän flyttade hit för att vara nära handeln. En del gator döptes efter det, som köpmangatan eller skomakargatan.

 

Stadsmuren har sett lite olika ut och nu finns ingenting kvar när man vandrar i gamla stan, men i källare och en del husgrunder finns fortfarande rester av den medeltida stadsmuren. Någon gång mellan 1530-1540 byggdes två försvarstorn på riddarholmen. På Gustav Vasas tid, under 1500-talet. Av försvarskäl diskuterades det om hela storkyrkan skulle rivas ned, den ansågs ligga för nära slottet och försvårade att försvara. Men det var under 1600-talet som staden började växa, och höga byggnader började byggas. Det låg tidigare tullportar in till staden, en sådan låg strax söder om karlaplan.

 

Kungsholmen, eller munklägret som det hette ända fram till 1672 hade under medeltiden ägts av världsliga stormän. Det var Gustav Vasa som tog över jorden som sin personliga egendom men snart byttes jorden bort i kungens affärer med enskilda och med kronan.