Självklart Att Alla Religioner Får Låta

Självklart Att Alla Religioner Får Låta

I vårt land råder full religionsfrihet. Religionsfriheten räknas till de mänskliga rättigheterna och innebär en frihet att tro vad man vill. Religionsfriheten måste gälla lika för alla, en grupp kan inte ha mer frihet än en annan.

 

Bara om muslimerna i moskén i Fittja tillåts böneutrop har Botkyrka kyrka rätt att ringa i klockorna, Hare Krishna rätt att stå i centrum och sjunga och katoliker rätt att gå i procession.

 

Förslaget om böneutrop från moskén i Fittja gäller ett område där få kommer att höra dem – man tar alltså stor hänsyn till omgivningen. Vi vill poängtera att vi står bakom såväl kyrkklockor som böneutrop och andra religiösa och sekulära uttryck även om de hörs vida omkring!

 

De enda rimliga restriktionerna är de som gäller i alla andra sammanhang – hänsyn så att ljudbilden inte blir massiv, människors rätt till nattro och rätten att slippa kränkande budskap i det offentliga rummet. Till sist handlar frågan om böneutrop om vem som har rätt att höras i det offentliga rummet och vad som får sägas. I varje samhälle hörs en mängd ljud och budskap från idrottsevenemang, politiska tal, demonstrationer och festivaler, musik i affärer och på gator och torg, bilbrus, utryckningsfordon och ljudet från glassbilen. Också de tysta reklampelarna ”skriker” ut sina kommersiella budskap. Mitt i allt detta välkomnar vi ett rop som kallar till bön.

 

  • Isak Betsimon (MP)
  • Deniz Bulduk (MP)
  • Dan Gahnström (MP)
  • Christel Kraupp (MP)
  • Elisabeth Nobuoka Nordin (MP)
  • Bayram Uludag (MP)