Ship to Gaza

Ship to Gaza

Estelle som båten heter var ca 30 sjömil från Gaza när kontakten bröts, därefter tog det en bra stund ínnan man fick veta vad som hade hänt. Estelle har som mål att bryta blockaden till Gaza. Båten innehöll förnödenheter till Gaza borna och har ett fredligt syfte.

 

Övergreppet skedde ännu en gång på internationellt vatten! Jag läste i SvD ett uttalande där marinen bekräftade att man bordat Estelle på ett fredligt sätt. Jag har verkligen svårt att tro att man anser att en kapning och överfall anses vara fredligt. Men det är inte nog med det. Det har framkommit även att Israeliska marinsoldaterna har använt sig av elpistol under kapningen…

 

Det man hävdar är att Ship to Gaza skulle ha med sig något mer än humanitär hjälp, men det påståendet kan ju inte heller stämma i och med att Ship to Gaza har besökt 20-tals hamnar under resans gång.

 

Blockaden måste hävas omedelbart…