Ramadan dag 4

Hz. Ebu Hureyra, ett av sahaben ville att hans mor skulle konvertera till Islam. Han bjöd in henne till den nya religionen Islam. Mamman ville inte acceptera den nya religionen, hon sa även fula saker om profeten. Hz. Ebu Hureyra blev ledsen över det och gick därifrån. När han träffade profeten bad han honom be en bön för hans mamma så att hon kunde bli muslim. Profeten gjorde dua och bad en bön. Hz. Ebu Hureyra gick hem. När han stod utanför bostaden hörde han sin mor ropa till honom om att han skulle vänta utanför. Mamman öppnade dörren och läste trosbekännelsen för honom. Hz. Ebu Hureyra blev överlycklig och gick tillbaka till profeten och berättade om händelsen. Profeten tackade Allah. Att profetens böner blir accepterad är ett av dem mirakel som de har. Att man tackar Allah efter något som har inträffat och blivit accepterad är en naturlig handling inom Islam. Exempelvis efter varje måltid så tackar man Allah genom att säga ”Elhamdulillah”. Det finns också längre böner man kan läsa. Det är vanligt att man gör det efter en måltid, framförallt när man har gäster. Som muslim är det bra att man kan be böner för varandra. Man kan be för en vän, en släkting, även för andra människor som man aldrig har träffat, sjuka, behövande osv. Hz. Ebu Hureyra berättar om denna händelse för andra också. Han säger att han grät framför profeten när han gick fram till honom, men den andra gången han gick till honom så var det av lycka.

 

Liksom många andra religioner och kulturer värdesätter man föräldrarna inom Islam. Man ska visa respekt för sina föräldrar. Det är då sjlvklart att man vill deras bästa. Hz. Büreyde berättar om en man som kom fram till profeten. Han berättade att han hade bärt sin mor på sin rygg i drygt 11 kilometer en solig dag. Han undrade om hans handling kunde motsvara den tacksamhet som man bör visa sin mor. Profeten svarade att den handlingen möjligtvis skulle motsvara ett av värken din mor kände i samband med förlossningen. Det finns många referenser inom Islam som verkligen lyfter upp kvinnans värde. Man ska också ha i åtanken att Islam kom under en period i ett område där man tidigare såg ner på kvinnor. Man begravde nyfödda flickor levande.

 

En man frågade Hz. Ömer om en situation. Mannen hade innan han blivit muslim begravt sin nyfödda dotter levande under jorden. Man lyckades ändra sig lika snabbt och lyckades rädda dottern. Senare hade alla i familjen blivit muslimer. Dottern hade blivit äldre och begått en synd som hon bestraffades för. Hon ångrade sig för sin handling och ville skada sig själv och bestraffa sig själv ytterligare. Hon ville ta sitt liv men man lyckades förhindra det. Hon hade skärt sig men med tiden läkte även det såret. Hon ångrade sig för även för den handlingen och bad om tevbah. Tevbah är när man ångrar sig för en handling inom Islam och ber om förlåtelse. Inom Islam är det inte tillåtet att man skadar sig själv. Dagarna, månaderna hade gått och det kom en familj som ville att deras dottern skulle gifta sig med deras son. Pappan hade då berättat om allt som dottern hade gjort. Att hon hade syndat, därefter blivit bestraffad, och därefter själv försökt ta sitt liv. Hz. Ömer blev arg och ifrågasatte varför man valde att berätta allting för den familjen som ville gifta sig med deras dotter. Han menade att detta är handlingar som Allah vill att man hemlighåller. När man gifter bort sin dotter ska man göra det med stor ära och heder. Har man syndat och begått olämpliga handlingar tidigare ska man be om förlåtelse och inte glömma att Allah är stor och förlåtande.

Hedersnormen är aktuellt på många sätt. Många föräldrar vänder idag tyvärr ryggen till sina döttrar på grund av det. Det är personer som råkar illa ut. Familjerna behöver oavsett utgångsläget finnas där för sina döttrar. Har man syndas så ska man be om förlåtelse, tevbah.

 

Hz. Ebu Hureyra berättar om en ångerfull kvinna som hade kommit fram till honom och berättade om att hon hade haft en utomäktenskaplig relation och fått ett barn. Som hon senare fick begrava. Hon frågade om Allah skulle acceptera hennes tevbah. Hz. Ebu Hureyra sa till kvinnan att Allah inte skulle acceptera hennes tevbah hur mycket hon än ångrade sig. När hon insåg att det inte fanns någon utväg för henne blev hon ledsen och gick hem. Nästa dag träffade Hz. Ebu Hureyra profeten i samband med ett av dagsbönen. Han berättade om kvinnan som var hos honom dagen innan. Profeten sa till Hz. Ebu Hureyra att det var hårda ord han hade sagt till henne och påminde honom en ayeth från koranen. De ayeth som syftades på var ayeth 68-71 i surat Al-Furqan ” Och de anropar aldrig en gudom vid sidan av Gud och de berövar aldrig en människa livet – som Gud har förklarat heligt – annat än i rättfärdigt syfte, och de avhåller sig från äktenskapsbrott. Den som begår dessa svåra synder skall få sona dem med en exemplarisk bestraffning [och] på Uppståndelsens dag skall hans straff fördubblas och han skall gå bort med skammen för att lida detta straff i evighet. De skall inte straffas som visar ånger och blir troende och lever ett rättskaffens liv. I stället för deras dåliga handlingar skall Gud sätta goda handlingar, därför att Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig; och den som ångrar sig och [därefter] lever rättskaffens, har vänt tillbaka till Gud i sann och uppriktig ånger.”

Hz. Ebu Hureyra letade efter kvinnan efter samtalet och hittade henne. Han läste de verserna för henne. Kvinnan tackade Allah som visade henne en utväg och gav henne en chans att visa sin ånger, tevbah.

 

Hur tunga synder man än har gjort så är Allah barmhärtig. Men det är viktigt att man visar sin ånger. Gör godheter som kompenserar sina synder och hoppas på att Allah ska förlåta en. Inom Islam finns det stor hopp. Hade Allah velat skapa en art som inte begick några synder utan enbart dyrkade Allah så hade han kunnat göra det. Men Allah har valt att skapa oss som en art som begår synder. Men han har också visat sin storhet genom att visa sig som förlåtande. Det viktiga är att vi försöker väl.