Ramadan dag 30

 

Jag skulle vilja börja gratta alla som firar högtiden Eid/Bayram imorgon. Att skriva om Islam varje dag under Ramadan månaden har varit en kul och lärorik upplevelse för mig. Ibland har det varit en utmaning att hinna. Det har även varit svårt att kunna göra så korrekta översättningar som möjligt. Om det föreligger några språkliga brister i mina texter så beror det helt och hållet på min okunskap. Men jag hoppas ändå att intentionen som fanns med från början att försöka upplysa och berätta mer om Sahaben har ändå uppnått sitt mål. Och att det har varit kul att följa med under denna resa. Jag har försökt förenkla och skriva relativt korta texter för att det ska vara lättbegripligt.

 

Ramadan är en speciell period för muslimerna. Det är en kamp där man återigen tar kontrollen över sin kropp och själ. För den utomstående kan Ramadan oftast ses som en jobbig period, men för den som fastar är detta en månad man ser fram emot. För att kunna förstå och känna denna känsla så ska man vara en lämplig mottagare. Allah menar att om man gör en god gärning och således kommer närmare Allah, så kommer även Allah närma sig den personen. Detta gör att man blir en lämplig mottagare, man börjar njuta av saker som andra utomstående inte kan förstå. Att Allah närmar sig en märker man också av genom en andlig frid som man känner. Jag önskar att alla människor kan känna den andliga friden, även mig själv.

 

När jag började skriva texterna för Ramadan så var vi inne i en väldigt jobbig period med Covid-19. Det var svårt att se ljuset i tunneln då. Nu, en månad efter börjar man äntligen se glimtar av det. Det har varit en väldigt jobbig period för alla i hela världen. Många har avlidit och betydligt fler har blivit allvarligt sjuka. Men för oss som överlever denna pandemi har detta gett oss en viktig läxa, att vi behöver uppskatta den goda hälsan vi har. Den får vi faktiskt helt gratis, och det är vårt ansvar att visa tacksamhet för det och ta väl hand om oss själva och varandra. Vi behöver även ta hand om vår miljö och natur. Tänka på konsumtionen och vårt livsstil. I hopp om en bättre framtid….