Ramadan dag 3

Det blir en annorlunda Ramadan för de som fastar i Sverige i år. Eftersom när man äter mat så brukar man oftast göra det i större grupper. Efter kvällsmåltiden så brukar man gå till moskén för att be tillsammans. Trotts det så är min uppfattning ändå att omständigheterna med Covid-19 har fått flera muslimer att bli mer trogna i sin tro och praktisera religionen mer. Människorna gör fler dua till Allah. Dua kallas den handling där man öppnar sina händer och ber till Allah. Det är då man önskar sig saker, ber om förlåtelse för sina synder. Dua gör man åtminstone efter varje bön, det vill säga fem gånger om dagen. Men man kan självklart göra det så många gånger man vill. Dua är en viktig del inom Islam. Det finns en stark tro om att Allah accepterar våra böner, framförallt i situationer då man verkligen är i behov och ber från hjärtat. Man ska därför inte underskatta dess kraft.

 

Muslimerna hade tagit över styret i Mekke. Två personer Haris bin Hisam och Abdullah din Ebi Rabia hade inte blivit muslimer då. De riskerade sina liv för något och var hotad. På den tiden var det ganska vanligt att man sökte beskydd ifrån andra. Det kunde vara sin egen släkt och sin egen krets. Exempelvis så var det ett fördel oftast att komma från en stor släkt/stam för då hade man större beskydd. Dessa två personer gick hem till ûmmü Hani. De fråga henne ifall hon kunde beskydda dem. Ûmmü Hani var dotter till Ebu Talib. Ebu Talib var en beskyddande man, farbror till profeten och far till Hz. Ali. Ûmmü Hani var muslim och som sagt Hz. Ali´s syster. När Hz. Ali kom hem och fick syn på de två personerna blev han förbannad och ville ta livet på dem. Ûmmü Hani gick emellan och förhindrade det, de var under hennes beskydd nu. Hon gick därefter vidare till profeten och berättade om situationen. Det var vanligt att man rådfrågade om egentligen vad som helst till profeten. Profeten deklarerade om att dem som stod under hennes beskydd stod också under deras beskydd. Ingen fick skada dessa två personerna. Då kunde de två personerna gå tillbaka till sina egna hem och fortsätta leva sina liv utan att vara rädd. Haris bin Hisam berättar senare att han på den tiden skämdes för att mötas med profeten, han blev påmind om att profeten hade skonat hans liv. En dag när profeten var i masjid´i Haram gick han bredvid honom. Masjid´i Haram är den böneplats som omger den heliga byggnaden Kabe i Mekka. Profeten log mot Haris bin Hisam och de hälsade på varande. Vid det tillfället hade Haris bin Hisam bestämt sig för att konvertera till Islam. Han upprepade trosbekännelsen och blev muslim.

 

När en person blir muslim så får man förlåtelse för sina tidigare synder enligt Islam. Man blir ren som en nyfödd barn. Det är inte en svår procedur utan man läser trosbekännelsen. Det viktiga är att man verkligen menar det och accepterar religionen från hjärtat.

Ûmmü Hani var en trogen och stark kvinna. Hennes beteende visar att om en person söker beskydd, hjälp, så försöker man hjälpa dem personerna. Det spelar ingen roll om den personen är muslim eller inte. Av exemplet förstår vi också att detta ledde till att personen konverterade till Islam. Om man kan bidra till att en person accepterar Islam, då utlovar Allah en stor belöning till den personen. Bara genom god beteende kan man alltså göra intryck hos människor som senare kan leda till nyfikenhet hos andra personer för religionen.

Jag tänker även på alla dessa personer i världen som idag hade behövt beskydd. Som lever i förföljelse. Ett av asylskälen i Sverige bygger just på tro, religion. Tyvärr lever väldigt många människor idag i förföljelse pga sin religion och riskerar sitt liv. Hur religionsfriheten i Sverige ska tillämpas i Sverige brukar återkommande debatteras flitigt. Ett vanligt knep man använder i debatten är att man sätter olika religioner och levnadssätt mot varandra och försöker genom det skapa motsättningar emellan. Detta leder till polarisering, extremism och segregering.

 

Nu är vi under fastemånaden Ramadan. Det är en månad där man kan göra många goda gärningar. Fastan handlar inte bara om att avhålla sig från mat och dryck. Profeten hade en dag bett alla muslimer att fasta. När tiden var inne brukade människorna runtomkring i närheten komma fram och frågade honom om det var dags att bryta fastan nu. Bland de som kom fram fanns det två unga tjejer som också hade fastat. När de bad om lov för att bryta fastan svarade profeten att deras fastan inte hade blivit accepterad. Profeten bad de kvinnorna att kräkas. De hade istället för att göra en accepterad-fasta valt att göra haram. Haram är handlingar som räknas som synd. Det dem två personerna hade gjort under dagen var att dem hade baktalat, talat illa om andra människor bakom ryggen på dem. Profeten jämförde handlingen att baktala en person är likvärdigt som att äta människokött.

 

Det finns lärdom för oss i varje handling som profeten berättar om. Att tala bakom ryggen på en person är därför en dålig egenskap inom islam. Det är en handling som till och med riskerar att fastan inte blir accepterad. Som muslim är det viktigt att man fokuserar på ens egna handlingar. Man ska inte försöka visa upp, berätta om andras dåliga egenskaper. Den personen som du baktalar kan i framtiden kanske bli en bättre muslim, människa än dig. Allah är också väldigt mån om att förlåta människor som ber om förlåtelse. Det är ett bättre alternativ att synder blir förlåten som bara Allah och den som har begått det känner till. Det finns därför ingen mening med att börja sprida rykten om det för andra. Sahaben var därför försiktiga att prata illa om andra. Man accepterade inte heller att andra gjorde det.

 

En muslim ska inte agera på det sättet att man eftersöker varandras brister, misstag eller sprider vidare varandras synder för andra. En dag i Medina träffade Hz. Ömer på en handelsgrupp som var på genomresa och hade stannat upp i Medina. Hz. Ömer är ett av sahaben som senare också blev ett av de första kalifen, dvs den som leder den Islamiska församlingen. Handelsgrupper är gynnsamma för staden och behöver beskyddas av stadens överhuvud. Hz. Ömer befann sig i närheten och gick fram till ett av boskapen. Där såg han en grupp människor som drack alkohol. Att dricka alkohol är inte acceptabel inom Islam. Med sin ilska gick han in och frågade om det pågick synder i denna boskap. Ett av männen som befann sig i bostaden visste att det inte var tillåtet att bete sig på det viset som Hz. Ömer gjorde. Mannen gick fram till Hz. Ömer och påminde honom om att Allah hade förbjudit att man skulle undersöka människors privata/hemliga handlingar på det viset. Hz. Ömer gick därifrån….. Hz. Ömer omtalas ofta för sin korta stubin och ilska. Men i detta exempel ser vi också den sidan hos honom där han faktist, trotts sin position som Kalifat lyssnar till och tar åt sig när han blir tillrättavisad.
Det är ett fint synsätt. Man vill att människorna ska prata om det som är gott, positivt om varandra och inte tala illa om varandra. Man ska heller inte eftersöka andras brister i synnerhet inte i deras privata områden.