Ramadan dag 27

 

Nu är det bara några dagar kvar av fastan och efter fastan väntar en stor högtid. Det blir en annorlunda firande med tanke på omständigheterna. Men det är ändå viktigt att man tar tillfället i akt och uppvaktar varandra. Har man ovänner så är det ett bra tillfälle att förlåta varandra och bli sams.

Vi har nu under 27 dagar varje dag försökt reflektera över sahaben, med lite mer fokus på de kvinnliga sahaben. För att få ett mer sammanhängande beskrivning är det bra om man läser texterna i kronologiskt ordning om man redan inte har gjort det.

 

Dagens tema är Hz. Osman som är den tredje khalifatet som tog över efter Hz. Ömer. Hz. Osman hade en nära relation till Hz. Abu bakr. Det var också han som började berätta om Islam för honom från början. Det var på det viset som han bestämde sig för att bli muslim, då var han 34 år gammal. När hans farbror fick vetskap om att Hz. Osman hade blivit muslim så band man fast Hz. Osman vid en stolpe och sa att man inte skulle ge honom någon mat om han inte ångrade sig. När man insåg efter en period att han inte kommer ändra sig så släppte hans andra farbror honom från bestraffningen.

 

Det var under Hz. Osmans tid som man började ge ut koranen i massexemplar men ändå ett få tal. Tidigare från allra början så var koranen skriven del för del på lämpligt underlag. Under Hz. Ömers tid så samlada man ihop dessa delar till en helhet. Men det var först under Hz. Osmans tid som man började göra kopior av det. En viktig sak som man inte ska glömma är att det har alltid funnit och kommer även alltid att finnas personer som kan hela koranen utantill. Det är en särskilld undervisning att man lär sig koranen utantill. Dessa personer gör att koranen behåller sin autenticitet.

Hz. Osman beskrivs som en tillbakadragen, blyg och generös muslim. Under en period hade man svårt att få tillgång till rent vatten. Den enda brunn som fanns i närheten ägdes av en privat person som avsiktligt sålde vattnet dyrt för muslimer. I samband med en predikan så uppmanade profeten att man skulle hjälpa befolkningen att hitta vatten och att Allah skulle belöna den personen med en egen brunn i paradiset. Då bestämde sig Hz. Osman för att köpa brunnen. Till en början hade han råd med hälften och därefter köpte han även den andra halvan. Genom detta kunde muslimerna återigen få tillgång till rent vatten. Och profeten hade sagt att Hz. Osman skulle ha en vattenbrunn i paradiset som belöning.

 

Egentligen redan efter att profeten hade gått bort så började delvis splittringar uppstå inom den muslimska världen. Den splittringen började få en tydligare form under Hz. Osmans tid. Det påbörjades en del egna tolkningar av religionen men även olika rykten spred sig i samhället. Många av dessa rykten som spreds handlade just om Hz. Osman. Som också ledde till att man angrep honom i hans bostad och dödade honom.