Ramadan dag 26

 

Hz. Ömer är den andra kalifen. Han tog över efter att Hz. Abu bakr avled. Hz. Ömer blev muslim efter en intressant incident som vi tog upp i ett tidigare avsnitt. Han hade bestämt sig för att döda profeten. Han var påväg för att hitta profeten. Detta skedde under en period då antalet muslimer ökade samtidigt som förtrycken mot de ökade. Hz. Ömer var en väldigt stark person. Han hade en kort stubin och många människor var rädda för honom. Så när han blev muslim så hade muslimerna fått ett övertag i styrka. Hz. Ömer beskrivs som en rättvis person. Såg han något orättvist så ändrade han på det.

 

Men förtrycken mot muslimerna fortsatte även efter att Hz. Ömer konverterade till islam. Antalet muslimer var fortfarande fåtal. Profeten hade gett tillåtelse att man skulle migrera utfrån Mekka till Medina. När Hz. Ömer hörde om detta så blev han arg, att man inte kände sig hemma i sitt hem. Han gick till Kabe och bad öppet till Allah framför förtryckarna. Kaba var en samlingsplats. Hz. Ömer deklarerade öppet att han skulle migrera och om någon vågade förhindra honom från det så var han redo att strida med de, sa han. Ingen vågade säga något emot.

 

Hz. Ömer har många kända citat som är vägledande för muslimer. I en sådan citat som handlar om paradiset och halevetet säger han såhär. ”Om alla förutom en person skulle hamna i paradiset så skulle jag vara rädd för att vara den personen. Eller om alla personer förutom en skulle hamna i helvetet så skulle jag få hopp om att vara den personen.”

Citatet beskriver egentligen att en muslim ska aldrig vara alldeles för självsäker men heller inte tappa hoppet. Utan, det gäller att leva mellan hopp och förtvivlan. Det beskriver också hur Hz. Ömer kände. I varje bedömning han gjorde försökte han ta hänsyn till Islam. Han uppmanade även andra att säga till honom ifall han agerade orätt.

 

Hz. Ömer är en speciell och viktig person för muslimerna. Varje kväll brukade han rannsaka sig själv och frågade sig om vad han har gjort under dagen för att tjäna Allah´s vilja.

Under en period hade han till och med gett i uppdrag till en person med arbetsuppgiften att påminna om döden för Hz. Ömer varje dag. Det är med den medvetenheten som en muslim ska utforma sitt liv.