Ramadan dag 20

 

Under 20 dagar har jag försökt ge en inblick i Islam med fokus på Sahaben. Jag har försökt lyfta upp kvinnorna eftersom materialet om kvinnor är mer begränsad och inte alltid så öppet. För att få bäst inblick i beskrivningen är det bra om man följer serien från dag 1 i kronologisk ordning som jag har skrivit. Nu är det 10 dagar kvar innan man kan fira den stora högtiden Eid eller på turkiska Bayram som betyder firande, högtid.

 

Tidigare förklarade vi vad ordet bereket innebär, alltså en större avkastning eller utdelning. Bereket är adjektivt ord. Alltså det är ett sett där man får tillbaka för en god gärning man gör. Avsaknad av bereket skulle kunna vara att man har mycket pengar men ändå känner att pengarna inte räcker till.

Esma Bint-I Yezid hade ordnat bröd med torkade druvor och bjöd hem profeten. Tillsammans följde med 40 personer från församlingen. Brödet och druvorna räckte till alla och blev till och med över.

Esma Bint-I Yezid tillhör bland de kvinnliga Sahaben som brukade ställa flest frågor till profeten. Väldigt många kunskaper som gäller kvinnor har man fått reda på tack vare hennes frågor. Hon var väldigt öppen och ärlig, hon var även en bra talare. Vilket gjorde att när andra kvinnor ville fråga något till profeten så blev hon oftast utvald som representant.

 

Esma Bint-I Ebi Bekir är dotter till Hz. Abu bakr. Hon hade precis fått reda på att hennes pappa skulle följa med på migrationen, hicret. Hon var väldigt glad för detta, att hans pappa skulle följa med i en sån viktig uppgift. Det var bråttom och de behövde komma iväg. Hon gjorde i ordning sånt man behövde under resan. Men hon kunde inte hitta något att binda fast matväskan och vattenbehållaren med. Då tog hon sin bälte som kvinnorna brukade använda, klippte det i två bitar och använde det istället för att binda fast. Profeten såg detta och beundrade hennes ambition. Profeten sa att Allah skulle belöna henne med två bälten i paradiset för hennes ambition. Hennes vilja av att hjälpa i Allahs namn från hjärtat hade uppmärksammats.

 

Inom Islam finns det en grundläggande tankesätt och det är att när man gör en god gärning så ska man göra det för att tjäna Allah. Det innebär att belöningen ska man bara hoppas på att få ifrån Allah. Eftersom Allah är den som belönar en mångfaldigt för de goda gärningarna. Det är med den intentionen man ska hjälpa andra människor. Man ska heller inte underskatta den hjälp man gör, även att le mot andra människor, att ta bort en sten från en väg som kan utgöra ett hinder för andra som har svårt att gå är också ett sätt att hjälpa andra människor och kommer belönas mångfaldigt av Allah.

Ett annan viktigt punkt är att man är beredd att göra uppoffringar i Islams namn. I exemplet så tvekade inte Esma Bint-I Ebi Bekir att använda sitt bälte för att hjälpa till. Dessa människor har verkligen gett bort all sin förmögenhet för att hjälpa andra och bidra till att Islam kunde expandera. Hz. Esma Bint-I Ebi Bekr var också den person som tog med sig mat till Sevr-grotten där Hz. Mohammed och Hz. Abu bakr stannade kvar. Dessa personer var från Mekka, men beskriver den perioden som att de kände sig själva som främlingar i sin egen stad. Esmas pappa är Hz. Abu bakr, profetens bästa vän. Men hennes mamma hade inte accepterat Islam och var således inte muslim. Esma frågade profeten hur hon skulle behandla sin mor som inte var muslim. I anknytning till det så lästes följande ayet, Al-Mumtahanah – 8 Gud förbjuder er inte att visa godhet mot dem som inte bekämpar er på grund av [er] tro och inte driver ut er ur era hem, och [Han förbjuder er inte] att bemöta dem med rättvisa och opartiskhet – Gud älskar de opartiska. Esma behandlade sin mor med stor respekt, föräldrarna hade skillt sig.