Ramadan dag 18

 

Klimatet i Mecka var en svår utmaning för de nyfödda barnen. Det var varmt och kvavt och många av mödrarna hade svårt att ge tillräckligt med näring till sina barn. Det var också stor sannolikhet att små barn blev allvarligt sjuk i Mecka under den tiden. Därför var det vanligt att en del kvinnor som bodde utanför Mecka kom till staden för att ta i uppdrag att ta hand om ett nyfödd barn och lämna tillbaka när barnet blev lite äldre. Dessutom visste man att dessa barn fostrades bättre och lärde sig arabiska språket bättre.
Profetens pappa hade avlidit redan innan han föddes. Profetens mamma hade svårt att ge tillräckligt med näring till profeten som nyfödd barn och man bestämde sig för att ge bort profeten till en så kallad mjölkemamma under en period. Men det fanns ett problem eftersom dessa personer gjorde detta för att få ekonomisk fördel och man visste att eftersom profetens pappa inte levde så trodde man inte att det fanns några pengar att tjäna på detta. Då hittade man en person som accepterade profeten, Halime. När Halime såg profeten för första gången så tyckte hon om honom på en gång. Redan när de var på väg ut från staden kände de att dem hade fått med sig en speciell pojke som skulle bidra till deras välfärd, bereket. Bereket är ett ord som betyder att man får mer avkastning än vanligt på saker och ting så att man kan leva mer i frid och fröjd. Enligt källor så ammade Halime profeten tills han fyllde två år.

Halime blev senare muslim när Islam uppenbarades för profeten. Hon hade en speciell plats hos profeten som kallade henne för Mamma.

 

Kort om profeten Mohammed: Mohammed föddes år 570 i staden Mecka och dog 632 i Medina. Han tillhörde Hashim släkten och stammen Qureish. Det är framförallt hans farfar Abdulmuttalib och farbrorn Abu Talib som tog hand om honom. Det var när han var 40 år som ängeln Jibril uppenbarade sig för honom och presenterade Islam. Profeten befann sig då i berget Hira dit han brukade gå när han ville dra sig undan från staden.