Ramadan dag 17

 

De fem pelarna inom tron Islam lär man sig redan i religionskunskapen i högstadiet. Om vi påminner oss igen och repeterar vad dessa fem pelare bygger på.

Anledningen till att det kallas för pelare är för att de är extra viktigt och håller uppe den muslimska tron.

1. Trosbekännelsen: Det finns ingen annan gud än Allah och Mohammed är hans profet. Islam är en monoteistisk religion. Trosbekännelsen upprepas i samband med varje bön och har en cetral roll.

2. Bönen (salat/namaz): Det är fem böner som man ska be varje dag. Då vänder man sig mot mekka och läser verser ur koranen. Bönetiderna varierar och följer solen.

3. Allmosan (zakat): De som har råd ska dela med sig av sina tillgångar till de behövande fattiga. Detta jämnar ut klasskillmaderna, och det är 2,5 procent av sina tillgångar som man ger bort.

4. Fastan: Ramadan – under en månadstid fastar man under den ljusa delen av dygnet. Barn och sjuka böhöver inte fasta. Man försöker under denna månad be lite oftare och bli en bättre människa.

5. Vallfärden (hajj): De muslimer som har råd förväntas åka på pilgrimsfärd till Mekka åtminstone en gång under sitt liv.

 

Direkt efter Uhudkriget så började muslimerna be till Allah. Det hade varit en tuff period där många hade mist sina liv. Väldigt många människor konverterade till Islam direkt efter kriget. Inom Islam tror man på att om man blir muslim så kommer ens tidigare synder att bli förlåten. Alla stod där och bad till Allah hela natten. Från långt håll stod  Hind bint-i Utbe. Det var en mäktig upplevelse att se så många människor att be till Allah hela natten sa hon. Hon insåg att man aldrig tidigare någonsin hade bett till gud på liknande sätt. Hon blev imponerad och bestämde sig då att också konvertera till Islam. Dagen efter gick hon till profeten tillsammans med några andra för att lära sig mer om Islam och konvertera till Islam.

Vi lever i en svår period där en sjukdom ställer till med problem för många av oss. Man är maktlös och det man kan göra är begränsat. Det är mer eller mindre kris i hela världen. Vi som lever under denna period har varit skonade från tidigare Pandemier. Jag hoppas att vi alla ska ta lärdom utav detta och ta vara på det vi har på ett bättre sätt.