Ramadan dag 16

 

Safiyye Bin-I Abdulmuttalib är profetens faster. Hon har varit profeten väldigt nära i hans uppväxt eftersom profeten förlorade son mor i tidig ålder. Safiyye Bin-I Abdulmuttalib kände redan då när profeten var ett barn att han var speciell och begåvad. Safiyye Bin-I Abdulmuttalib var därför bland de första Sahabiyyen som accepterade Islam. Samtidigt så var Ebu Leheb, alltså profetens farbror bland de mest extrema personerna som förtryckte muslimerna. Safiyye Bin-I Agbulmuttalib har flera gånger pratat med Ebu Leheb om att han istället för att förtrycka muslimerna borde stötta sin brors son (profeten). Men detta ignonerades av honom.

Safiyye Bin-I Abdulmuttalib var mamma till sonen Zubeyir. Hon fostrade sin son till att stötta Islam och finnas som stöd och beskydd för profeten. När Zubeyir blev äldre så stod han också profeten väldigt nära. Han tillhör bland de sahaben som profeten har sagt att han kommer hamna i paradiset. Det är totalt 10 sahaben som räknas upp bland de som man har fått vetskap om att de ska hamna i paradiset, och Zubeyir är ett av de.

Safiyye Bin-I Abdulmuttalib dog ca 10 år efter att profeten hade avlidit. Hon befann sig vid profeten de sista stunderna och sörjde hans bortgång mycket. Profetens sista råd till henne och även Fatima som också var där var att man inte skulle förlita sig på den familjeralation man har till profeten utan fortsätta göra goda handlingar.

 

I tidigare avsnitt nämnde vi vikten av att fostra väluppfostrade barn och att mödrar hade huvudansvaret i den uppgiften. Safiyye Bin-I Abdulmuttalib fostrade sin son med den vetskapen. Det är för mig svårt att kunna smälta in tanken av att man är redo att fostra ett barn som man senare är beredd att lämna över till ett uppdrag där man vet väntar många motgångar, svårigheter och även är livsfarligt. Men det här visar att Sahaben hade en väldigt stark tro. Men visste om att det fanns en större belöning för det de gjorde. De kände också stort kärlek för profeten och alla ville beskydda honom genom att riskera sina egna liv.

Det är också intressant att se kontrasten mellan två syskon, Safiyye Bin-I Abdulmuttalib som en troende muslim, och Ebu Leheb som en icke trogen, muslimhatare. Båda levde profeten nära och kände honom väl, men ändå så valde Ebu Leheb att inte tro på sin brors son.