Ramadan dag 12

Det var en gravid kvinna. Hennes make hade migrerat. Kvinnan födde barnet ensam och efter några månader så dog barnet. Kvinnan väntade på att hennes man skulle komma hem. Hon hade förvarnat grannarna i närområdet att inte säga något om barnet. Det dröjde nån vecka till innan maken till slut kom hem, det var en kväll. När maken kom in så kollade han på barnvagnen. Där hade frun lagt en kudde under filten. När maken ville gå närmare för att kolla så hejdade hon honom och sa att han kunde kolla på morgonen. På morgonen när de vaknade så sa hustrun att hon ville berätta om en händelse och få hans råd. Hon berättade att en av grannarna hade lånat en kastrull ifrån en annan granne. När grannen som lånade ut kastrullen ville ha tillbaka sin kastrull så vägrade grannen och blev dessutom arg för att hon ville ha tillbaka sin kastrull. ”Vad tycker du om det?” frågade hustrun. Mannen svarar att det är oförskämt att inte lämna tillbaka något man har lånat och det är en självklarhet att grannen ska ge tillbaka kastrullen till sin ägare när hon ber om det. ”Vad bra att du tycket lika som mig”, sa hustrun. Då måste jag berätta för dig att ägaren tog tillbaka vår son. Maken förstod inte vad hon menade och pekade mot barnvagnen, ”men det där då?”, frågade han. Han fortsatte och frågade varför hon inte hade sagt något från början och väntade hela natten med det. Hustrun svarade att hon var orolig, hon var orolig för att maken skulle säga eller göra något olämpligt som Allah inte skulle tycka om. Dessutom hade han precis kommit hem från en lång resa. Det kändes därför bättre att vänta med det tills morgonen när du är utvilad och glad.

 

Döden är aldrig ett slut för muslimerna. Det är egentligen en början på livet efter detta. Under dessa perioder så gör man om bekanta och släktingar eller närstående som går bort. Det är en tuff situation och man blir ledsen. Men samtidigt känner man en stor tröst när man har en tro som säkerställer att det är livet efter detta som är den sanna livet.

 

Inom Islam räknar man med sex grundpelare för tron, iman. Det är dessa fem saker man måste tro på som muslim.

1) Tron på Allah: Att det bara finns en Allah som är ojämförbart med något annat man kan föreställa sig med.

2) Tron på änglarna: Änglar är skapade av Allah, de tjänar Allahs vilja. Varje ängel har sin uppgift. Varje människa har en ängel på respektive axel. Den ena ängeln antecknar de goda gärningar man gör medan den andra antecknar de synder man begår. Tänk vilken stor vetskap det är att få veta att det ständigt finns två änglar som följer med dig ständigt.

3) Tron på böckerna/skrifterna: Man tror på dess autentiska innehåll. Man syftar på Koranen, Injil (bibeln), Tawrat (Moses) och Zabur (Dawud). Koranen är den boken som kom sist bland dessa fyra böcker. I och med detta är det Koranen som är giltig. I övrigt så tror man också på att det föreligger ändringar som människan har gjort i de andra skrifterna. Så när Islam menar att man ska tro på dessa böcker, så syftar man på dess original, ursprung.

4) Tron på profeterna: Profeterna är utvalda människor som är Allahs sändebud. Den första profeten var Hz. Adam och den sista profeten var Hz. Mohammed. I koranen omnämns 25 profeter med namn. Men man vet att siffran är mycket högre än så. Det finns lite olika källor men över 120 000 profeter har funnits. Profeterna behöver vi tänka på det sättet att de har funnits på olika platser i jorden. Förespråkat den sanna vägen, predikat om Allah och väglett människor till rätt väg.

5) Tron på det eviga livet efter döden: Ingen är odödlig. Alla kommer att en dag dö. Det är då livet efter detta sätter igång.

6) Allahs perfekta dom och totala makt över människans öde: Oavsett om det är en bra eller dålig öde man råkar ut för så vet man att Allah den Allsmäktige som känner till framtiden visste om vad som väntade oss. Människan har ändå en fri vilja att kunna göra ett val mellan det goda och det onda.

 

När man tror på dessa sex grundpelare för tron, då har man accepterat den Islamiska tron, iman. Varje pelare i sig är ett fördjupningsämne där man kan undersöka grundligt för att förstå. Om det har varit några otydligheter ovan så är det för att det beror på mina brister i kunskap eller översättning.