Ramadan dag 1

Ramadan är namnet på ett av de tolv månaderna enligt islamisk kalender. Ramadan är den mest omtalade månaden som man hört mest om. Under denna månad har en del viktiga händelser inträffat. Koranen, heliga skriften inom islam blev inte känd för människorna över en dag utan det har blivit sänd till mänskligheten via ängeln Cebrail till profeten Mohammed (S.a.v.) del för del. Det är under Ramadan som koranen började bli känd för profeten. En mening i koranen kallas för Ayeth. Det är vanligt att när man refererar till koranen så specificerar man vilken ayeth man menar.

 

Muslimerna fastar under Ramadan. Man varken äter eller dricker när solen är uppe. Islamiska kalendern består av 355 dagar. Det innebär att det blir en förskjutning på när Ramadan infaller jämfört med den gregorianska kalendern. Det innebär att Ramadan inträffar under alla årstider på året och hur länge man fastar i timmar per dag beror på hur ljust det är ute som självfallet beror på vart i världen man befinner sig i.

Om vi utgår ifrån Sverige så är det runt klockan fyra på morgonen som man slutar äta. En stund innan äter man lite mat och dricker vatten. Man försöker äta kost som håller en mätt. Innan man lägger sig så sköljer man munnen med vatten och säger att man har som avsikt att fasta under dagen. Så inleder fastan.

 

Jag har som avsikt att skriva en text varje dag om Ramadan och Islam på ett grundläggande sätt. Tanken är att kunna berätta lite kort hur Ramadan går till men även passa på och informera om Islam. Islam är ett levnadssätt och jag har därför valt att begränsa mig till Sahaben i den mån det är möjligt, i synnerhet de kvinnliga sahaben. Sahaben är den grupp muslimer som levde under profeten Mohammed (S.a.v.) tid. Det är de första muslimerna som accepterade Islam. Sahaben är viktig för muslimer på många olika sätt. Sahaben hade möjlighet att fråga profeten om de olika frågeställningar man hade. Sahaben tillhör den grupp av människor som verkligen gjorde stora uppoffringar för att leva som en troende muslim. Föreställ er själva. Islam kommer under en period på en plats där man dyrkar andra gudar. Man accepterar inte Islam på något sätt och de som väljer att konvertera till Islam får utstå svårigheter som tortyr, frihetsberövning, ifråntagen sin egendom. Man behöver förstå de konsekvenserna i sin kontext, det vill säga hur man såg på människorna då.

 

Sahaben är alltså personer som aktivt väljer att bli muslimer och leva som en muslim där man verkligen försöker göra sitt bästa för att följa den sanna vägen. Med vetskap om vilka konsekvenser det kommer leda till i jorden. Men också men tron och övertygelsen om att hamna i paradiset i livet efter detta. Eftersom det är en ny religion för sahaben så är det också väldigt vanligt att man ställde frågor till profeten för att lära sig mer. Det finns idag en stor missförstånd där man utgår ifrån att det inte anses vara bra att ställa för många frågor om Islam. Man behöver tydliggöra där vart gränsen går. Om man ställer frågor med ambitionen om att söka svar, av nyfikenhet, där man vill lära sig mer så är det helt okej. Men om man däremot söker svar för att hitta brister hos Islam, att söka efter motsägelsefulla meningar eller förlöjliga religionen. Då har man redan från början en inställning som inte kommer leda till vägledning och svar. Därför pratar man inom Islam om acceptans, mottaglighet. Man måste vara öppen förutsättningslöst för att kunna förstå Islam. Man uppskattar idag att  20-25 procent av världens befolkning är muslimer.

 

Jag har valt att ta mina referenser ur den turkiska boken ”Hayatu´s Sahabiyyat”, skriven av författaren Hayri Demirci.

På turkiska heter det Sahabe, det är personer som har sett och följt profetens väg. Om detta är en kvinna så har man istället kallat det för sahabiyyat. Det är mer vanligt att man hör om de manliga efterföljarna, Sahaben. Det är inte så konstigt eftersom männen har haft en mer framträdande roll. Men även de kvinnliga efterföljarna, Sahabiyyat utgör en viktig del. Inte minst nu. Just denna bok har gett betydligt mer utrymme för Sahabiyyat. Sahaben brukar också kallas för efterföljarna, de anses vara förebilder. Profeten har sagt att sahaben är som stjärnorna i himlem. Följer man de så kommer man fram till den rätta vägen.

 

Förord:

Sahaben har spelat en stor roll för Islam. De har varit direkt involverad när det gäller hur Islam har växt geografiskt och ökat i antal. De har vandrat till nya platser och berättat om Islam. Bjudit in andra människorna att gå med i den nya religionen som kallades för Islam. Sahaben är viktiga personer för muslimer. Men man ska inte misstolka det på det sättet att man ska dyrka de. Eftersom det är bara Allah som man ska dyrka som muslim. Sahaben har försökt följa i samma fotspår som profeten, försökt efterlikna honom i hans beteende och följa koranen så gott de har kunnat.

För oss människor nu är det ibland svårt att kunna förstå sig på dessa människor. Till och med för oss muslimer är det ibland svårt att förstå hur dessa personer kunde agera på detta vis. Vilka uppoffringar man gjorde och vilka faror man var beredd att mötas med. Sahaben levde i en hög spirituell nivå. De såg profeten och hade en stark iman dvs tro. Många av de offrade sina liv. Den första kvinnliga martyren är Hz. Sümeyye.

Hz. Hatice var den sahabiyyat som skänkte bort hela sin förmögenhet för att tjäna Islam. Det är handlingar som vi många gånger ser oss själva väldigt långt ifrån, även för oss muslimer.