Nu Blir Det Folkomröstning

Nu Blir Det Folkomröstning

För att få till en folkomröstning om en delning av Botkyrka så att Tullinge skiljs från övriga kommunen har Tullingepartiet samlat in 7 000 namnunderskrifter. Enligt lagen måste frågan tas upp i kommunfullmäktige.

 

Det känns väldigt bra att ha fått in tillräckligt med namnunderskrifter. Sedan i februari har vi knackat dörr, stått på torg och skickat informationsbrev. Vi har varit i hela Botkyrka, men mest i södra. Det starkaste stödet har vi mött i Tullinge” säger Carl Widercrantz, politisk sekreterare för Tullingepartiet.

 

I höst hamnar frågan på kommunfullmäktiges bord. Först ska alla underskrifter kontrolleras, och i september eller oktober ska fullmäktige ta ställning till om en folkomröstning ska ske. För att så ska bli fallet krävs att en tredjedel av politikerna röstar för. Och den majoriteten finns redan idag.

 

Socialdemokraterna, som tidigare varit emot en folkomröstning, kommer att ompröva sin uppfattning i frågan.

 

Vi kan inte ignorera 7 000 invånare. Nu ska en diskussion föras bland våra medlemmar och det återstår att se om vi ändrar oss. I sak står vi dock fast vid att hålla ihop Botkyrka” säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren (S).

 

Embla Holmlid Kolenda och Bayram Uludag från Grön Ungdom tycker att en folkomröstning är rätt väg att gå.

 

Jag tycker att medborgarna ska få säga sitt” säger Bayram Uludag.

 

Embla Holmlid Kolenda bor själv i Tullinge. Hon tror att många Tullingebor aldrig är i norra Botkyrka och att de därför inte känner någon samhörighet med dem som bor där.

 

Det tar 40 minuter med buss från Tullinge till Alby, helt galet lång tid. Kommunikationerna mellan södra och norra Botkyrka måste förbättras” säger Embla Holmlid Kolenda.

 

Hon och Bayram Uludag tycker inte att kommunen ska delas. De tror istället på att integrera södra och norra Botkyrka.

 

När jag gick i högstadiet hade vi ett vänklassprojekt och träffade elever från Kvarnhagsskolan. Det var väldigt bra. Tyvärr tror jag inte att alla Tullingebor vill bygga broar. Många är missnöjda och känner att kommunen har låtit Tullinge förfalla” säger Embla.

 

Både Embla och Bayram tycker att utfallet från en eventuell omröstning ska följas.

 

Vid ett ja borde delningen genomföras, annars är det ingen idé att ha en folkomröstning” säger Bayram Uludag.

 

Men folkomröstningar är bara rådgivande. I slutändan beslutar regeringen om kommunen ska delas.

 

Den nuvarande regeringen har gjort klart att det inte är aktuellt med fler kommuner. Jag vill satsa på att öka kontakten mellan norra och södra Botkyrka” säger Katarina Berggren (S).