Kommentar Till Socialdemokraternas Förslag Om Apoteken

Kommentar Till Socialdemokraternas Förslag Om Apoteken

Särställning för Apoteket AB. Det statliga bolaget ska vara ledande i kvalitets­utveckling:

Apoteket AB har haft ett försprång när det gäller kvalitetsutvecklingen. Nu har det gått flera år sedan monopolet upphörde och de privata aktörerna har sedan dess utvecklas sitt kvalitetsarbete. Apotek Hjärtat har utmärkt sig extra mycket bland de privata aktörerna vad gäller kvalitet- och kompetensutveckling. Deras material har även används i utbildningssyfte av andra aktörer. Det är helt OK att Apoteket AB blir ledande i kvalitetsutvecklingen, men enbart om det är möjligt att genomföra utan att konkurrensreglerna överskrids.

 

Rätt till hemleverans.Apotek som inte får fram medicinen inom 24 timmar ska vara skyldig att leverera den hem till kunden.

Det är fel fokus i fråga. Jag är inte helt övertygad om hemleverans av läkemedel är en optimal lösning. Expediering av läkemedel måste ske av en farmaceut som ska säkerställa att kunden har nödvändig information om sina läkemedel. Dessutom är det så att 24 timmars regeln påverkas även av leverantören och deras lager. Viktigt att notera är också att nästan alla får sina mediciner inom 24 timmar. De tillfällen när det inte är möjligt så beror det oftast på leverantören eller läkaren som har skrivit recept på ett läkemedel som inte går att beställa.

Att ställa ett krav på apoteken innebär också att apoteken kommer ta ut extra kostnader för detta. I längden blir det alltså dyrare för kunderna generellt. Vi ska heller inte glömma att många läkemedel finns idag som generika, är det rimligt att ha alla dessa likvärdiga läkemedel på lager när vi har ett förmånssystem som väljer månadens vara varje månad?

 

Höjda kompetenskrav.Läkemedelsverket ska precisera vilken fortbildning arbetsgivare är skyldiga att ge farmaceuter.

Bra förslag. Alla apotek bör ha en kompetensutvecklingsplan. Kompetensutvecklingsplanen bör granskas av berörd myndighet.

 

Obligatoriskt lagersystem. Alla apotek ska vara skyldiga att ansluta sig ett gemensamt datasystem som visar var en viss medicin finns.

Systemet innebär ytterligare en kostnad för apoteken som får betala extra för att ingå i databasen. Jag är tveksam till om apoteken kommer rekommendera en konkurrent. Idag har varje apotekskedja möjlighet att kolla lagersaldot inom deras egna kedja.

 

Striktare subventionsregler.Möjligheterna för läkemedelsföretag och apotek att kringgå regler i subventionssystemet ska stoppas.

I denna fråga så kan jag inte så mycket men jag tror att problemet på subventionsreglerna inte är tydliga och kan ibland tolkas på olika sätt. Då är inte lösningen att göra reglerna strikta utan snarare mer förståeliga där man tydligt visar vad man får göra i apoteket och vad man inte får göra. Det viktiga med subventionsreglerna är att det ska vara kundfokus och inte enbart fokus på vad läkaren har ordinerat. Det är framförallt läkarna som behöver en tydligare genomgång av subventionsreglerna så att man slipper de eventuella diskussionerna med kund på apotek.

 

Granskning av glesbygden.Socialstyrelsen får i uppdrag att följa utvecklingen för apotek på landsbygden.

Viktig fråga som inte får släppas. Min uppfattning av de befintliga statistik är att tillgängligheten även har ökat i glesbygden även om det inte är lika mycket som i staden. Det är viktigt att apoteken i glesbygden kan fortsätta vara kvar.

 

Kommentarerna är mina reflektioner och tankar som jag har fått när jag har läst artikeln.