Har du någonsin älskat?

Den som älskar en väljer att leva för den man älskar.

Den som älskar den älskade, vågar inte göra något fel.

Den som älskar gör aldrig något som den andra hade ogillat.

Den som älskar, älskar den älskade för evigt.

Den som älskar delar med sig sin sista peng med den älskade.

Den som älskar sårar aldrig andra.

Den som älskar sörjer tillsammans med den älskade när den älskade sörjer.

Den som älskar den älskade, älskar även vid sista dagens morgon.

Den som älskar ljuger aldrig.

Den som älskar är ständigt efter ett sökande.

Säg nu, har du någonsin älskat….