Friheten att kunna tillämpa sin religion

Friheten att kunna tillämpa sin religion

Varje individ har rätt att kunna tro på det man vill. Det är även upp till var och en om man inte vill tro på något. Det viktigaste oss emellan människor är att vi inte tappar bort respekten för varandra både som person och tro. Religionsfrihet är något som vi behöver bevara på alla möjliga sätt. Att jag som muslim kan utöva min tro utan att känna mig diskriminerad går hand i hand för att även ge alla andra religioner lika möjligheter.

 

fittjaulucami2I Botkyrka har vi ett ärende som handlar om böneutrop. För oss i miljöpartiet handlar den frågan om mycket mer än bara böneutrop. För oss handlar det om religionsfrihet. Religionsfrihet med begränsningar är inte religionsfrihet. Därför är vi för ett böneutrop.

 

Min förhoppning är att samarbetet mellan trossamfunden skall öka. Att man tillsammans skall kunna ingå i samhällsnyttiga projekt. Det är så mycket bra verksamhet idag i väldigt många trossamfund som behöver bli mer synliga så att flera andra som vill kan ta del av det.