Fler cykelpumpar i kommunen

Fler cykelpumpar i kommunen

Att kommunfullmäktige, utifrån vad som anförs i motionen, beslutar utreda förutsättningarna för anläggande av fler cykelpumpar i Botkyrka kommun. 

 

Cykeln är ett miljövänligt och ekonomiskt transportmedel som främjar hälsan och som kan användas till skola, jobb och fritidsintressen. Förutsättningarna till det är goda i Botkyrka med bra cykelvägar och cykelavstånd mellan stadsdelar, arbetsplatser och fritidsanläggningar. Många gånger används också cykeln i kombination med buss och tåg eller tunnelbana.

 

cykelpump-postDen viktigaste förutsättningen för att välja cykeln är säkra cykelvägar, vilket redan finns i stor utsträckning i kommunen. Med den ambitiösa cykelplanen finns också förutsättningar för ett än bättre cykelvägnät som täcker stora delar av kommunen. För att ytterligare uppmuntra och stimulera till cykling kan infrastukturen förstärkas med cykelpumpar med tryckluft. Idag finns en sådan pump vid Tullinge station och med fler cykelpumpar utökas servicen till fler. Det skulle också vara ett led i vårt folkhälsoarbete och arbetet för att Botkyrka ska bli fossilbränslefritt 2030.

 

Miljöpartiet anser att det nu är dags att bygga ut antalet pumpar i Botkyrka genom att i ett första steg anlägga cykelpumpar vid samtliga pendel- och tunnelbanestationer inom kommunen. Dessa knutpunkter för kollektivtrafik ligger också alla vid centrumbildningar som samlar människor med handel, service och arbetsplatser. I ett andra steg kan det vara motiverat att anlägga pumpar vid andra platser där många människor finns och möts som större arbetsplatser, skolor, idrottsplatser och fritidsanläggningar.