Demokrati för alla förutom unga

Demokrati för alla förutom unga Bayram Uludag

Summary:

User Rating: 4.7 (1 votes)

 

Unknown

 

Unga är underrepresenterad bland förtroendevalda. Unga är den grupp som är överrepresenterad bland avhoppare inom förtroendeuppdrag inom politiken. Unga röstar i lägre grad än äldre. Detta är generellt för hela landet likasom för Botkyrka. Jämförelse mellan partiernas valsedlar från 2010 och 2014 i kommunvalet i Botkyrka visar att om valresultat från 2010 håller sig så blir det totalt 9 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige som är under 25år, jämfört med 2010 var siffran totalt 2 ordinarie ledamöter. Detta är en tydlig ökning men inte tillräckligt representativt för en kommun där medelåldern ligger på 37år jämförd med rikssnittets 39år. Det är även så att 25% av vår hela befolkning i kommunen är under 18år.

 

Många av de mindre partierna prioriterar helt enkelt att ha äldre personer som sina toppkandidater. Sen finns det andra partiet som inte alls placerar unga på sina listor, Tullingepartiet som är kommunens tredje största parti väljer att ha sin närmsta kandidat under 25 år på placering nummer 37. Om unga Tullingebor mot förmodan väljer att rösta på Tullingepartiet får vi vänta och se. Men ett parti som jämt pratar om närdemokrati som en viktig orsak för kommundelning, kan jag inte låta bli att ställa frågan, till vilka? Bara de äldre?

 

För mig är detta en demokratifråga och unga måste få mer utrymme. Annars är min bedömning att vi kommer ha svårt att lyckas öka valdeltagandet bland unga. Min bedömning är därför att politiska partierna behöver ta mer ansvar.

Parti Personer <25år 2010 Personer <25år 2014 Antal platser i Kommunfullmäktige 2010-2014
Socialdemokraterna 1 ordinarie
1 ersättare
4 ordinarie
1 ersättare
Ordinarie: 24

Ersättare: 12

Moderaterna 1 ordinarie
1 ersättare
4 ordinarie
1 ersättare
Ordinarie: 13

Ersättare: 7

Tullingepartiet 0 ordinarie
1 ersättare
0 ordinarie
0 ersättare
Ordinarie: 6

Ersättare: 3

Miljöpartiet 0 ordinarie
0 ersättare
1 ordinarie
1 ersättare
Ordinarie: 4

Ersättare: 2

Vänsterpartiet 0 ordinarie
0 ersättare
0 ordinarie
0 ersättare
Ordinarie: 4

Ersättare: 2

Folkpartiet 0 ordinarie
0 ersättare
0 ordinarie
0 ersättare
Ordinarie: 3

Ersättare: 2

Sverigedemokraterna 0 ordinarie
0 ersättare
0 ordinarie
0 ersättare
Ordinarie: 3

Ersättare: 2

Kristdemokraterna 0 ordinarie
0 ersättare
0 ordinarie
0 ersättare
Ordinarie: 2

Ersättare: 2

Botkyrkapartiet 0 ordinarie
0 ersättare
0 ordinarie
1 ersättare
Ordinarie: 2

Ersättare: 2

Tabellen visar partiernas representation baserade på valsedeln. Visst undantag kan ha skedd i den slutgiltiga fördelningen beroende på personvalda, avhopp eller dylikt.

 

Glöm inte rösta är mitt slutord till alla unga!