Därför ska du lämna gamla Läkemedel till apoteket

Tänk att universum och jorden är lånad ifrån våra barnbarn. Vi tar hand om den bara tillfälligt och ska lämna det vidare till dess riktiga ägare i framtiden. När man har lånat något så vill man helst lämna det tillbaka i samma skick. Men det är inte alltid det blir så. Människans fotavtryck är ohållbart. Läkemedel som kommer ut i naturen kan ge allvarliga konsekvenser.

 

Varför orsakar läkemedel problem i naturen?

  • Påverkar biologiska processer
  • Många läkemedel är stabila, vilket gör att de ackumuleras/samlas upp och bryts ner långsamt
  • Fiskar är de djur som är mest drabbad

 

Man uppskattar att det är 5 procent av uthämtad läkemedel som inte alls används. 25 procent av de överblivna läkemedel lämnas inte tillbaka till apoteken.

 

Exempel på Läkemedel med stor risk att påverka miljön:

  • Levonorgestrel & Etinylestradiol (P-piller): Påverkar reproduktionssystemet/fortplantningen hos fiskar och grodor.
  • Diklofenak: Bryts ner långsamt i naturen. Kan slå ut njurarna hos en del djur som får i sig läkemedlet.
  • Oxazepam: Fiskarna blir mindre skygg och får ett onaturligt beteende, vilket gör att de enklare blir uppätna av rovdjuren.

Man har börjat miljöklassificering av läkemedel, det går att läsa mer om respektive läkemedel på Fass.se

 

Vill härmed uppmana alla att lämna in gamla överblivna läkemedel till apoteket.