Coronautvecklingen Stockholms region

Vart ligger utvecklingen av Stockholm om 7 dagar? 14 dagar?
Utifrån de data som presenterats på Stockholms regionens hemsida har jag gjort en linjärt ökande graf. Utgångspunkten är att Pandemin utvecklas linjärt.
Självklart är förhoppningen att vi inte ska vara där och att de åtgärder man har vidtagit ska bidra till en minskning. Men för att kunna jämföra om 7 dagar och 14 dagar valde jag ändå göra denna graf. Påpekar ytterligare ännu än gång, den är inte tillförlitlig, utan snarare ville jag bara dela med mig av det jag gjorde för mig själv. Grafen innehåller säkert flera brister, som enbart beror på min okunskap.

 

Nuvarande Situation

Dag 1 = 21 Mars
Dag 2: 22 Mars
Dag 3: 23 Mars
Dag 4: 24 Mars
Dag 5: 25 Mars
Dag 6: 26 Mars
Dag 7: 27 Mars
Dag 8: 28 Mars

Hur ser det ut dag 15 (4/4)?
Antal Nya Fall: 294
Antal Avlidna: 125

Hur ser det ut dag 22 (11/4)?
Antal Nya Fall: 413
Antal Avlidna:188

Om två veckor kan man göra en ny diagram och jämföra. För att göra en jämförelse så kan man även jämföra invånarantalet med de olika länderna, exempelvis Spanien och Italien. I Italien bor det ca 6 gånger fler invånare än i Sverige…. I Spanien bor det ungefär 5 gånger fler invånare än i Sverige.

 

Bayram Uludag