Coronautvecklingen Stockholms region – Uppföljning efter 7 dagar

För 7 dagar sedan gjorde jag en egen analys med en linjär kurva som visade antal nya fall och totalt avlidna från Covid 19. Jag gjorde beräkning för hur resultatet skulle se ut efter 7 dagar och efter 14 dagar.

 

Nu har det gått 7 dagar och därför vill jag jämföra resultaten med mina beräkningar. Vill återigen poängtera att mina beräkningar och analys är helt amatört och har ingen vetenskapligt värde alls.

 

Beräknad I Verkligheten
Antal nya fall: 294

Antal Avlidna: 125

Antal nya fall: 225

Antal Avlidna: 225

 

Tabellen tyder på att antal nya fall har planat ut något. Vilket är positivt. Det är dock en svagt förändring men som ändå visar att kurvan inte lutar lika brant. Alltså att ökningen av nya smittade ökar inte i lika hög takt som det gjorde för en vecka sedan. Men däremot ser vi en rejäl höjning i antal avlidna i kurvan. Det kan vi egentligen tolka på två sätt. Dels en mer naturlig förklaring som säger att eftersom det blir fler och fler personer i antal som insjuknar så är det också normalt att man ser en mer brantare kurva i antal avlidna. Man kan ändå uppskatta att vi befinner oss i en uppåtgående trend i kurvan och pandemiutbrottet fortfarande.
En annan förklaring är att man är inte så bra på att vårda de insjuknade. Jag har inte gjort någon analys direkt men bara genom att jämföra med dödssiffrorna våra nordiska grannländerna Norge/Danmark/Finland. Så kan man också tyda att det föreligger en enormt skillnad i antal Avlidna i Sverige. Det finns förklaringar som säger att varje land är unikt, att åldersfördelningen spelar roll, att befolkningstätheten spelar roll osv. Men jag tror att nyckeln i återfrisknande är ett snabbt ingripande i sjukdomsförloppen. Det är därför viktigt att kunna göra flera tester och vid behov sätta in behandlingar som förstärker människan. Även intensivvården är viktig. Där får vi helt enkelt kolla hur våra grannländer och andra länder som lyckats bättre arbetar. Man får ta lärdom av varandra. Det pratas om antivirala mediciner som påskjundar återhämtningsfasen i intensivvården. Det är kanske de behandlingarna man får ta till och börja använda.

 

Hur som helst så har jag fått två nya ekvationer, en för antal nya fall och en för antal avlidna totalt. Om en vecka kommer jag göra sista analysen för att se hur det ser ut då. Med de nya ekvationerna har jag fått följande siffror på antal nya fall och antal avlidna totalt, dag 22 dvs 11/4.

Antal Nya fall: 320
Antal Avlidna: 302

 

Siffrorna ger ändå ett svagt hopp. Men fortsätter att sätta ett stort ansvar på samhället där man måste själv ta ett ansvar och inte försöka bli sjuk och smitta andra. Siffrorna för hur det ser ut för de insjuknade är tyävärr inte lika hoppgivande dock.

Bayram Uludag