Coronautvecklingen Stockholms region – Uppföljning efter 14 dagar – sista uppföljningen

Utifrån utvecklingen med Covid-19 gjordes en tidigare analys för 2 veckor sedan och därefter uppföljning för en vecka sedan. Det är bra om man läser de två tidigare inläggen innan man kollar på den sista uppföljningen för att få en bättre förståelse.

 

Slutsatsen från senaste analysen var dock att antal smittade hade fått en mer planare kurva vilket är positivt. Medan antal avlidna hade fått en brantare kurva vilket är negativt.

 

Nu har det gått 14 dagar sedan första analysen. Om vi först jämför dagens siffror med vad jag prelliminärt trodde för två veckor sedan om idag så får vi följande resultat:

Vad jag trodde för två veckor sedan om idag Hur det ser ut idag i verkligheten
Antal Nya fall: 413

Antal Avlidna: 188

Antal Nya fall: 144

Antal Avlidna: 522

Det är en betydligt stor ökning bland avlidna utifrån vad jag kunde förutsäga för två veckor sedan.
För en vecka sedan justerades kurvan ytterligare utifrån de nya värdena och följande jämförelse kan göra:

Vad jag trodde för en vecka sedan om idag Hur det ser ut idag i verkligheten
Antal Nya fall: 320

Antal Avlidna: 302

Antal Nya fall: 144

Antal Avlidna: 522

 

Även denna jämförelse tyder på att Antal Nya Fall tyder på en planare kurva vilket är positivt. Men antal avlidna i sjukdomen är fortfarande alldeles för hög än vad som kunde förutsägas. Min förklaring till det denna vecka är egentligen två saker. Det första är något jag tog upp förra veckan, alltså att man är sämre på att behandla intensivvårdspatienter. Prioritetsordningen som presenterades om vilka som ska ha företräde till intensivvård i Sverige har väckt en stor debatt då personer över 80 år och personer över 60år med multisjukdomar har en betydligt lägre prioritet.
Min andra förklaring är att eftersom man testar alldeles för få personer i Sverige så finns det fall där man diagnosticerar som Covid-19 efter att en person har avlidit. Detta bygger enbart på mina egna tankar om situationen.

Om vi jämför den nya kurvan med föregående kurvan så ser vi att för antal nya fall fortsätter det att plana ut. Vilket är bra, men återigen så ska vi ha i åtanken att provtagning i Sverige är ytterst begränsad. Medan när vi kollar på antal avlidna så ser vi att kurvan fortsätter att bli brantare. Vilket är allvarligt. Detta har redan väckt en debatt hos allmänheten denna vecka. Fortsätter det på samma sätt så kommer situationen att inte bli hållbar i Sverige om ett par veckor. Det man kan utläsa av diskussionen är dessutom att antalet avlidna kommer öka betydligt mer. Detta visar hur allvarligt situationen i Sverige är. Det visar också varför man behövde ett förtydligande om vilka prioriteringar som ska göra vid val av vilka som ska få intensivvårdsbehandling. Jag har även haft en fundering om man verkligen kommer behöva det nybyggna Älvsjö sjukhuset. Men antagligen så räknar man med att betydligt fler kommer att bli så pass sjuk att man söker sjukvård och många fler kommer att avlida. Då kan man fråga sig själv varför försöker man inte med striktare regler som bromsar in sjukdomsutvecklingen i samhället när man vet att det inte finns tillräckligt med vårdplatser, personal, ambulanser, mediciner………

 

Det är fortsatt mycket ansvar hos individen. Att man ska försöka skydda sig själv så gott det går och även skydda andra så att riskgrupper inte insjuknar. En frågeställning som jag ställer mig själv nu är om dödstalet hade blivit lägre om man hade agerat på ett annat sätt…. För mig är svaret Ja…. Men jag tror fortfarande på att det inte är för sent att bromsa in utvecklingen ytterligare. Det känns som det här är bara början på något värre. Men hoppas att jag har fel.