Bostadsmarknaden i trygga händer

Bostadsmarknaden i trygga händer

Bostadsbyggandet fortsätter med rekordfart. Behovet är stort inte minst i storstäderna. Miljöpartiet en viktig framgångsfaktor inom bostadspolitiken. Bostad till alla….

 

Det finns en myt som säger att Miljöpartister skulle vara emot byggande. Som före detta politisk aktiv inom Miljöpartiet har jag fått höra den myten många gånger. När Miljöpartiet efter valet tog bostadsministerposten blev nog en del oroliga. Hur skulle bostadsbristen lösas av ett parti som var emot byggande? Tänkte en del…. Som en följd av det fick Bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) kritik. Kritiken i sig var relaterad till miljöpartiet och dess  bostadspolitik. När det inte fick gehör försökte en del med personliga påhopp.

 

Men med facit i hand  visar siffrorna att det är bostadsministern som har levererat bäst bland ministrarna. Byggvärlden skriver på sin hemsida med stora bokstäver om de rekordmånga bostäder som byggs i Malmö. Sollentuna kommun skriver med stora bokstäder om att rekordmånga nya bostäder byggdes under 2015. Trenden är liknande även i Göteborg.

 

Bild bostäder byggs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bostadsbyggandet ökar med rekordfart och det lär fortsätta tills behovet kvarstår.

 

Bostadspolitiken har varit en av mina ansvarsområden under min tid i Miljöpartiets partistyrelse. Jag gjorde studiebesök bland annat till Malmö och Göteborg. Jag träffade forskare, fastighetsägare, bostadsföretag och byggföretag. Jag har sett goda exempel på byggprojekt som har tagit hänsyn till sociala faktorer, värnat om miljön och hittat ekonomiska lösningar.

 

Världens park heter parken som innehåller växter från hela världen. Häromkring ser man flerfamiljshus som byggdes under miljonprogrammet, man har även gett plats åt studenter och skapat fritidsaktiviteter för ungdomar. Skadegörelserna hade nästan helt avtagit och de nyligen renoverade fastigheterna hade minskat energiförbrukningen. För mig var det ett tydligt exempel på hur bostadssamhällen kan skapas tillsammans. Världens park ligger i Hisings backa i Göteborg och förvaltas av Poseidon.

VP_flygbild_aug13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag tror inte någon numer kan säga att miljöpartiet är emot byggande. Miljöpartister är konstruktiva och säger vart man kan bygga och hur man borde bygga…..