Att vara annorlunda

Att vara annorlunda

När man är ung, ungefär i den åldern då man brukar söka efter sin egen identitet kommer vi alla säkert ihåg att vi tänkte lite annurlunda än vi gör nu.

 

En bok som heter “Annorlunda: Unga tankar i text och bild” tar just upp frågeställningen “vad innebär det att vara annorlunda för dig?”.

 

Väldigt ofta är det så att man försöker vara någon alla andra kan tycka om. Har man råd så kanske man köper märkeskläder. Det handlar kort och gott om att passa in. Att passa in är ett sätt att söka trygghet. Trygghet i sig är väldigt viktigt för att man ska må bra.

 

Det är säkert flera parametrar som påverkar trygghetsgraden man känner. Ungdomsenkäten som görs i våra skolor i Botkyrka visar att i överlag så tycker eleverna i Norra Botkyrka att de upplever en högre grad trygghet än eleverna i Södra Botkyrka. Kan man helt enkelt dra slutsatsen att man är mer tolerant för olikheter i Norra Botkyrka än i Södra Botkyrka?

 

Botkyrka är en geografiskt segregerad kommun, där Norra Botkyrka präglas av miljonprogramsområden, med säkerligen över hundra nationaliteter och kulturer. Medan Södra är mer varierad där ekonomisk och social segregationen är betydligt större.

 

Jag ställde mig själv frågan vad det innebär för mig att vara annorlunda… Efter långt tid kom jag på det enkla svaret att alla är annorlunda, finns inte en människa i världen som är lik en annan.

 

En utmaning men samtidigt ett av vår främsta uppgift i våra skolor ser jag som att vi måste skapa trygghet för våra elever så att de kan få vara sig själv. Så att de kan få vara annorlunda.