Att bli en duktig apotekschef

10:e Augusti avslutar jag min två åriga ambulerande apotekartjänst. Under tiden har mina tankar att  gå vidare och börja jobba som apotekschef bara blivit förstärkt. Jag har ännu inte fått någon chefstjänst men min tanke är att jobba i Stockholm inom samma apotekskedja, apotek hjärtat. Jag tror att min erfarenhet och kunskap som jag har samlat på mig från olika apotek och gått färdigt trainéeutbildningen för blivande apotekschefer gör att jag är redo för uppdraget. Min tanke är att under 5 punkter sammanfatta vad jag tycker är viktigt för att bli en duktig apotekschef. Nu kanske du tänker att det är konstigt att jag som oerfaren chef skriver en text om att bli chef. Men ja, det stämmer. Jag skriver en text om att bli chef. Hade jag tyckt att alla chefer var super duktiga så kan jag garantera dig att jag inte hade velat bli chef. Jag tycker det finns många chefer som kan förbättra sitt chefmannaskap. Listan kan säkert göras lång och inte bara bli begränsat på 5-punkter men jag väljer ändå att begränsa mig för läsbarhetens skull. Trevlig läsning….

 

1. Glada medarbetare ger nöjda kunder

Det ska vara kul att vara på jobbet. Du som jobbar på apotek spenderar ungefär en tredjedel av din dag på apoteket. När medarbetarna mår bra så ökar även servicen. Fikapauser och frukt i personalrummet gör att du har medarbetare som alltid är energisk. Uppmuntra dina medarbetare till att använda friskvårdsförmånen, det är viktigt. EU-farmaceuter och nya farmaceuter från exempelvis Syrien behöver vi ta vara på. Dessa farmaceuter ska jobba på samma villkor men de som behöver ska få extra stöd till att börja med.
Kundfokus ska ligga i första hand. Vi försöker hjälpa våra kunder på bästa sett oavsett om det handlar om läkemedel eller inte. En bra utgångspunkt är att man själv föreställer sig hur man skulle vilja bli bemött när man kommer in i ett apotek och ska handla/hämta ut läkemedel.

 

2. Kompetensutveckling och delegering

Varje person kan utvecklas och varje person behöver hålla sig uppdaterad inom sitt område. Det är olika hur mycket tid man tillsätter för kompetensutveckling. Det är även olika hur mycket tid man behöver. Som chef ska man ta hänsyn till varje medarbetare. Duktiga och kunniga medarbetare blir ännu duktigare när de får mer kompetenstid. Det är bara dumt att ge sina medarbetare så lite kompetenstid som möjligt eftersom det kan påverka kvaliteten på arbetet.
Man bör ha ansvarsfördelning och så mycket som möjligt bör delegeras mellan medarbetarna. Medarbetare som tar ansvar känner stor tillfredsställelse. Som chef är det lätt att man tar på sig mycket ansvar och vill ha kontroll över det bästa. Jag tror att det blir ett bättre jobb när man fördelar arbeten så gott det går. Viktigt är även att alla kan göra allting för att minska sårbarheten vid frånvaro av en medarbetare.

 

3. Schemaläggning

Låt medarbetarna vara delaktig. Uppmana dina medarbetare att komma med synpunkter och önskemål. Försök att ta hänsyn till önskemålen i så stor utsträckning som möjligt. Var rättvis mellan dina medarbetare och föreligger det särskilda skäl så kan det vara bra att ha en dialog om det. Många medarbetare stör sig ganska mycket vid schemaändringar som sker i efterhand, försök därför undvika det. Skulle du ändå vara tvungen att göra schemaändringar så bör du göra det i samråd med medarbetaren. Medarbetare som är flexibla eller ställer upp ska också gynnas på något sätt. Kolla med medarbetaren vad hen skulle föredra som tack.

 

4. Effektivisering

Effektivisering som ord är något positivt. Men eftersom ordet även används vid negativa innebörd som färre medarbetare på samma arbetsgrad så kan det ibland kännas som något negativt. Det jag menar med effektivisering är att du letar efter förenklingar för att underlätta arbetet. Kolla vilka produkter och läkemedel säljer mycket och försök ha det så nära dig eller kunden som möjligt. Många gamla apotek är jätte stora till yta och en komprimering eller förflyttning av produkter/läkemedel skapar en bättre arbetsmiljö. Kolla igenom apoteksrutinerna. När är det bäst att ha kassaräkning exempelvis? Har du läkemedel som fördelas till äldreboenden eller mottagningarna, kolla igenom rutinerna för det.
Som chef är det inte ovanligt att man känner att man inte hinner förändra något, men ta dig lite tid och fundera på vad som kan bli bättre på ditt apotek, vad som fungerar mindre bra och se om det kan ändras och underlättas. Det är de små förändringarna som gör de stora skillnaderna.

 

5. Målmedveten och återkopplande

Som chef har du ett ansvar för att uppnå de uppsatta budgetmålen. Ett sätt att nå de målen är att dela upp det i mindre delmål och vid ett personalmöte tala om vad målen ligger mer på ett personnivå. Återkoppling är alltid bra till medarbetarna. Det kan vara resultatåterkoppling, men även när man gör något bra så ska det uppmärksammas exempelvis vid ett bra kundmöte. Försök lyfta upp de positiva återinkopplingarna eftersom man växer mer genom att känna sig mer motiverad och uppvaktad. Låt inte dina personalmöten handla om mål som man inte lyckas nå upp till, sprid inte en negativ känsla. De målen ska du hitta olika knep/teknik för att nå, inte genom att påminna dina medarbetare om det. Ingen tjänar på att uppmärksamma sina medarbetare att de inte lyckas nå målen.